Kontakt | Avalehele
top
bot
Aule Kirjastus
big_top
 

kaanepiltAlgselt Eesti Keele Sihtasutuse kirjastatud „Tänapäeva eesti-inglise sõnaraamatu” kirjastamise õigused kuuluvad nüüd Aule Kirjastusele.

Aastal 1999 korraldas Eesti Keele Sihtasutus (EKSA) „Tänapäeva eesti-inglise sõnaraamatu” ettetellimise, sõnaraamat pidi ilmuma keskmises mahus 2000. aastal ühes köites.

Koostamise käigus muutus esialgne üheköitelise sõnastiku kava ning sõnastik otsustati teha mitme­köiteline ning esialgselt planeeritust tunduvalt mahukam. Selle tagajärjel pikenes ka kavandatud valmimis­tähtaeg.

„Tänapäeva eesti-inglise sõnaraamatu” seni ilmumata osa (tähed L‒Y) on kavandatud ilmuma kolmandas köites.Andres Aule

Tänapäeva eesti-inglise sõnaraamat

Aule Kirjastus / EKSA 2001‒


Kolmes köites ilmuv „Tänapäeva eesti-inglise sõna­raamat” on mahukas universaalsõnastik, mis on mõeldud mitmekülgseks kasutamiseks, sealhulgas täppistekstide tõlkimiseks.

Seni ilmunud kahes köites (tähed A‒K) sisaldab sõna­raamat ligi 1000 leheküljel kokku ligikaudu 35 000 põhjalikku märk­sõna­artiklit ja lisaks rohkem kui 28 000 väljendit, püsi­ühendit ja kasutusnäidet.

Kogu sõnastiku kavandatud maht on vähemalt 80 000 märksõnaartiklit, millele lisandub vähemalt 50 000 väljendit, püsiühendit ja kasutusnäidet.

Märksõnaartikliks on loetud ainult iseseisvad sõnad (lekseemid), väljendeid ja püsiühendeid on arvestatud märksõnadest eraldi. Kui lähtuda märksõnade ja väljendite koos arvestamisest, sisaldavad ilmunud kaks köidet kokku üle 63 000 sõna ja väljendi ning kogu sõnastiku kavandatud maht on vähemalt 130 000 sõna ja väljendit.

Sõnastikus ei keskenduta märksõna jaoks ainult ühe või paari vaste pakkumisele, vaid püütakse avada inglise keele keskkonda, esitades võimalikult palju sobivaid ingliskeelseid vasteid, vajadusel koos kommentaaridega nende kasutamisvõimaluste kohta. Paljud märksõnaartiklid on liigendatud lõikudeks eestikeelse sõna eri tähenduste järgi: igas sellises nummerdatud lõigus on sellele tähendusele sobivad vasted ja grammatiline info.

Väga paljudes artiklites on eraldi rektsiooniosa, kus on näidatud vastete grammatiline kontekst: vajalikud ees‑ ja järelsõnad ning kõik muu, mida läheb tarvis vastete õigeks kasutamiseks. Lisaks pakutakse artiklites nii püsiühendite tõlkeid kui ka kasutusnäiteid.

Selline mahukus ja ülesehitus teevad „Tänapäeva eesti-inglise sõnaraamatust” praegu kõige täpsema ja põhjalikuma eesti-inglise sõnastiku, mis sobib kasutamiseks kõikidele alates õpilasest kuni spetsialistini.


Autor: Andres Aule

Eesti keele toimetajad: Margit Langemets ja Merike Mägedi

Inglise keele toimetaja: Philip D. Lawrence

Kaanekujundus: Jüri Kaarma

Kirjastaja: Aule Kirjastus (1. ja 2. köite kirjastas Eesti Keele Sihtasutus)

Ilmumise aeg:

1. köide (A‒J): 2001

2. köide (K): 2003

3. köide (L‒Y): veel ilmumata

Lehekülgi:

1. köites: 624

2. köites: 367

Märksõnaartikleid: vähemalt 80 000

1. köites: 20 900

2. köites: 14 200

3. köites: vähemalt 45 000

Mõõtmed: 170 × 247 mm (kõva köide)

ISBN:

1. köide: 9985‒9313‒6‒X

2. köide: 9985‒079‒018‒9


 
big_bot