Kontakt | Avalehele
top
bot
Aule Kirjastus
big_top
 

kaanepilt


We must find out what words are and how they function ...

Me peame teada saama, mis on sõnad ja kuidas nad toimivad ...

— William S. Burroughs
Eesti slängi sõnaraamat

Aule Kirjastus 2003


Rohkem kui kümneaastase vaheaja järel on ilmunud uus eesti slängi sõna­raamat.

„Eesti slängi sõnaraamat” sisaldab 264 lehe­küljel seletusi rohkem kui 3000 märk­sõnale slängi ja argi­keele ning pop­kultuuri vald­konnast. Lisaks on antud teavet sõnade pärit­olu, häälduse ja käänamise või pööramise kohta. Sõna­kasutuse illust­reeri­miseks on esitatud ka hulga­liselt näite­väljendeid ja tsitaate otse elust.

Muu hulgas on sõnastikku hõlmatud rohkesti arvuti- ja narko­slängi ning termineid pop­muusikast. Kajastamist on leidnud ka vulgaarseks peetavad väljendid, seal­hulgas sõim, roppused, solvangud jms.

Arusaadavatel põhjustel ei ole selles raamatus lahti sele­tatud kõiki eesti slängi­sõnu, eriti neid, mida kasu­tab üksnes väike ring inimesi. Siiski on koostajad püüdnud raamatusse koondada just selle osa slängist, mis on praegus­aja eesti keeles vähem või rohkem üld­kasutatav.


Reeglina ei ole slängisõnade eluiga kuigi pikk ja nende näol on enamasti tegu keele kõige kiiremini muutuva osaga. Sellepärast võib slängi pidada ka ühis­konna sihtide, väärtus­hinnangute ja meele­olude peegliks ajas.

Enne Aule Kirjastuse „Eesti slängi sõna­raamatut” ilmus 1991. aastal Eestis Mai Loogi „Esimene eesti slängi sõna­raamat”. Kui neid kahte võrrelda, siis näeme, kui palju on koos meid ümbritseva eluga muutunud iga­päevane olme­keel viimase 12 aasta jooksul. Nii ei sisaldanud esimene slängi­sõna­raamat vist ainsatki arvuti­tega seotud keelendit, rääkimata nendest, mis on tekkinud seoses inter­netiga. Peale selle on vahe­tunud ka muusika­stiilid, tulnud kasutusele mobiil­telefonid ning palju muud, millest tol ajal ehk ei teatudki.

Aule Kirjastuse „Eesti slängi sõnaraamatus” kajastu­vad nende muutuste tulemused keeles — ühes­koos selliste slängi­sõnadega, mis on aastate­pikkusele aja­proovile vastu pidanud.Koostajad: Kätlin Vainola ja Lemmit Kaplinski

Toimetaja: Andres Aule

Kujundus: Seitse

Ilmumise aeg: 2. detsember 2003

Lehekülgi kokku: 272

Mõõtmed: 132 × 204 mm (pehme köide)

ISBN: 9949‑10‑312‑6


Tutvumiseks:

Neli sõnastiku lehekülge (PDF; 51 KB)

 
big_bot